Kennis delen

Leren in een veilige omgeving

Omdat ieder kind recht heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, ongeacht niveau, leeftijd of achtergrond.

Fit4talent zorgt voor de juiste voorwaarden om de leeromstandigheden en het leerrendement zo optimaal mogelijk te krijgen.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verbinden van de juiste professionele begeleiders met de leervraag- behoefte. Begeleiding richt zich op het gehele kind en de leer-ontwikkelvraag. Een kind is namelijk niet alleen een ‘wiskundeprobleem’ en dat vraagt van elke begeleider een open houding en de ervaring en deskundigheid om deze begeleiding te kunnen bieden.

We beschikken dan ook over experts met kennis op diverse vakgebieden zowel inhoudelijk, pedagogisch/didactisch als onderwijskundig. Naar aanleiding van de vraag in het intakegesprek gaan we gezamenlijk na wat de beste begeleidingsvorm is en kiezen we de juiste begeleider. Op die manier krijgt elke leerling de juiste aandacht en ondersteuning.

Onze begeleiders zijn ervaren en bevoegde docent en/of studentdocenten met diverse expertise. Voor alle vakgebieden (school) is expertise beschikbaar. Maar ook over het leren leren, plannen en hoe je met meer effect kunt leren, is kennis beschikbaar die we graag met jou delen.

Je vindt Fit4talent in de bibliotheek van IJsselstein. Waarom? Omdat het een centrale en goed bereikbare plaats is waar je elkaar kunt ontmoeten en je thuis kunt voelen. Je bent welkom, ongeacht je niveau, leeftijd, achtergrond. Er is plaats, tijd en aandacht voor jou en er staat iets te drinken klaar. Er is iemand die je opvangt, naar je luistert, met jou je planning doorloopt en met je afstemt wat je zelfstandig kunt doen en bij welke vakken je wat ondersteuning nodig hebt.

Je kunt bovendien gebruik maken van de informatie die aanwezig is. De medewerkers van de bibliotheek helpen je graag bij het gebruiken en het vinden van beschikbare (studie-)informatie, hulpbronnen en media. Onder leiding van de gastvrije professionals van Fit4talent en de informatierijke omgeving zijn álle ingrediënten aanwezig om tot de beste resultaten te komen.