Over ons

Wij merken in de dagelijkse praktijk dat veel kinderen wel de ambitie hebben maar niet de financiële middelen om hun leerbehoefte een extra impuls te geven. Om deze kinderen wel de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en hun talenten verder te ontplooien, hebben we fit4talent opgericht.

Fit4talent heeft als doel het ondersteunen en begeleiden van kinderen uit (sociaal) economische achterstandssituaties in het behalen en behouden van doelen in het reguliere onderwijs, maar ook buiten reguliere kaders. Wij ondersteunen zowel leerlingen van het basis- als voortgezet onderwijs  in het vergroten van hun leerrendement, leervaardigheid en leerplezier.  De Stichting wil  deze kinderen de kans geven om hun ambitie en talenten verder te ontplooien.

Ben je ‘fit’ voor school en biedt de school passende oplossingen voor jou? Fit4talent heeft de keuze uit diverse begeleidingsvormen zoals individueel, groepsgewijs of een combinatie daarvan.

De Stichting is powered by Fit4school en maakt gebruik van giften, fondsen en sponsoren om studiebegeleiding en ondersteuning bij kennisbehoefte en in kennisontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken. De stichting heeft geen winstoogmerk.