Werkwijze

Fit4talent is een stichting zonder winstoogmerk. Fit4talent zet haar experts met hun onderwijskundige en inhoudelijke kennis in om zo goed mogelijk in de leerbehoefte, vorming, ontwikkeling en scholing te voorzien. Deze experts werken volgens een methodiek waarvan in het leerlingvolgsysteem verslag wordt gedaan.

Begeleiding en begeleiders

In een intakegesprek gaan we na welke begeleiding nodig is en hoelang het traject duurt. Dit is afhankelijk van de doelen van de leerling. Misschien is een rustige studeer- en werkplek voldoende en kom je daarom graag naar de huiswerkklas om je huiswerk te maken. Je kunt dan bovendien vragen stellen aan één van de begeleiders als je vastloopt.

Of misschien heb je individuele ondersteuning (bijles) nodig voor een vakgebied zoals bijvoorbeeld wiskunde of Frans.

Of wil je de manier waarop je leert verbeteren en wil je je effectiviteit van de wijze waarop je leert verbeteren? Dat zijn vragen die we onderzoeken en beantwoorden bij individuele studiecoaching.

Ook een combinatie van begeleidingsvormen is mogelijk. Veel leerlingen combineren bijvoorbeeld individuele begeleiding met enkele middagen huiswerkbegeleiding in de huiswerkklas.

Wij stemmen indien nodig of wenselijk graag onze begeleiding af met de docent/leerkracht of schoolleider of mentor op school.

Ons team bestaat uit ervaren en bevoegde docenten (zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs) aangevuld met studentdocenten die uitblinken in één of meerdere vakgebieden.

 

Samenwerking

De Stichting Fit4talent, Fit4school en de bibliotheek hebben zich als professionele partners aan elkaar verbonden in het kader van educatieve en sociaal maatschappelijke doelstellingen.

We werken graag samen met de school. De school heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het onderwijs. Maar er zijn altijd kinderen die meer, extra of aanvullende ondersteuning nodig hebben. Wij voorzien in deze behoefte. We zijn dus geen vervanging voor school maar werken parallel en aanvullend aan school. Samenwerking met school maakt de ondersteuning nog effectiever.